středa 7. a pátek 9. srpna 2019, 11:00 a 17:00 hodin

Instalace herních prvků na sídlišti Podlesí; VU3V - informační setkání

Instalace herních prvků na sídlišti Podlesí

Město Hodkovice nad Mohelkou nainstalovalo na nově budovaném dětském hřišti na sídlišti Podlesí nové herní prvky pro děti. Žádáme tímto občany, aby z bezpečnostních důvodů tyto herní prvky zatím nepoužívali, hrozí poškození prvků a nebezpečí úrazu. Hřiště bude plně k dispozici po dokončení prací tzn. od září 2019. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


VU3V - informační setkání

Město Hodkovice nad Mohelkou srdečně zve všechny zájemce o studium Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) na informační setkání, které se uskuteční ve středu 14. srpna 2019 od 9:00 hodin v obřadní síni radnice.