Program 6. ZM 2019

Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtová změna č. 6/2019
 4. Návrh rozpočtu města na rok 2020
 5. Majetkoprávní záležitosti města
  1. 5) Smlouva o zřízení služebnosti p č 2026 v k ú Hodkovice n M
  2. 5b)1. Návrh na darování p.č. 349-2 Záskalí.pdf
  3. 5b)2. Návrh na darování p.č. 349-2 Záskalí.pdf

   Důvodová zpráva místní poplatky
 6. OZV o místním poplatku ze psů
  1. 6a) OZV o místním poplatku ze psů 3-2019docx.docx
  2. 6b) OZV o místním poplatku ze psů 1-2011.pdf
 7. OZV o místním poplatku z pobytu
  1. 7a) OZV o místním poplatku z pobytu - 4-2019.docx
  2. 7b) OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 3-2010.pdf
 8. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  1. 8a)1. OZV o místním poplatku za užívání veřej.prostranství 2-2019.doc
  2. 8a)2. OZV - mapa 2-2019.pdf
  3. 8b) OZV o místním poplatku za užívání veřej.prostranství 5-2010.doc
 9. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – od roku 2020 do roku 2023
  1. 9a) Smlouva o dopravní obslužnosti Libereckého kraje - dopis.pdf
  2. 9b) Smlouva o dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 1.1.2020.pdf
 10. Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva města
 11. Zápis z 6. schůze finančního výboru
 12. Informace z rady města
 13. Diskuze
 14. Závěr
Bude přidáno do programu: