Úhrada poplatků v roce 2020

Výše poplatků za svoz komunálního odpadu a výše poplatků ze psa zůstávají stejné jako v roce 2019

Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad jsou:

Termín pro platbu poplatku ze psa je do 31. 03. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO  DRŽITELE  PSŮ

UPOZORNĚNÍ   K  VÝVOZU  NÁDOB  NA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD

  1. Pro plynulý vývoz nádob je třeba, aby byly nádoby volně přístupné a bylo s nimi možné bez problémů manipulovat. Je nutné v den svozu neparkovat vozidla před nádobami a na přilehlé komunikaci. Špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu popelářských vozů a často i samotnému výsypu nádob.
  2. Do popelnic patří pouze vychladlý popel, ne horký, ani vlažný! To samé platí i pro pytle s logem svozové firmy s nosností 20 kg, kam nelze dávat teplý popel a ostré předměty!
  3. Při nerespektování těchto opatření hrozí, že popelnice nebudou řádně vyvezeny.
  4. Svozový den je pro Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí a Radoňovice každý týden v pátek od 00:00 hod do 24:00 hod
 Svozový den pro Jílové a Citeře je každý týden v úterý od 00:00 hod do 24:00 hod.

Možnosti úhrady:

V souvislosti s platností zákona č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích, upozorňujeme občany na dvě zásadní změny u místního poplatku ze psů: