Zdravotní středisko – bezbariérový vstup

Bezbariérová přístupová rampa u zdravotního střediska byla dokončena a předána do užívání na konci listopadu 2019