Program 2. ZM 2020

Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 3. Majetkoprávní záležitosti města
  1. a) Smlouva SVS
  2. b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - p. č. 1686/1, 1690 v k. ú. Hodkovice n. M.
  3. c) Žádost o odkup pozemků p. č. 404/10 a 684 v k. ú. Hodkovice n. M.
  4. d) Žádost o odkup pozemku p. č. 506/1 v  k. ú. Záskalí
  5. e) Žádost o směnu pozemků p. č. 506/1 za p. č. 523 v  k. ú. Záskalí, podíl 1/3 na pozemcích p. č. 425/3, 483/5, 493/2 v k. ú. Petrašovice
  6. f) Žádost o odkup pozemku p. č. 1016 v k. ú. Hodkovice n. M.
   1. podklady T.pdf
   2. vyjádření SÚ T.pdf
  7. g) Žádost o odkup nebo částečnou výměnu části pozemku p. č. 313 v k. ú. Hodkovice n. M.
   1. vyjádření SÚ a silničního správního úřadu.pdf
 4. Spolufinancování spojů Jablonec nad Nisou - Praha
 5. Informace z rady města
 6. Diskuze
 7. Závěr