Nařízení Krizového štábu Libereckého kraje

Krizový štáb Libereckého kraje nařizuje od 17. března 2020, 18:00, až do odvolání, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory či jiné podobné i provizorní pomůcky jako šátky, šály a další podobné tkaniny). Zákaz se týká vstupu do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu (např. obchody), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů, integrovaného záchranného systému, pošt, lékáren, bank, taxíků a dalších veřejných míst.