středa 8. dubna a čtvrtek 9. dubna 2020, 11:00 a 17:00 hodin

Prodloužení nouzového stavu; Roušky a dezinfekce; Zápis dětí do 1. třídy ZŠ; Sběrný dvůr Pelíkovická ulice; Sportovní areál za školou

Prodloužení nouzového stavu

Nouzový stav je prodloužen do 30. dubna 2020. Žádáme občany o dodržování všech dosud platných nařízení zejména o používání ochranných roušek na veřejnosti. 


Roušky a dezinfekce

Roušky nebo dezinfekci si můžete si vyzvednout v případě potřeby v pracovních dnech od 7:15 do 13:00 hodin na MěÚ Hodkovice nad Mohelkou - volejte tel. č. 485 145 353, 485 145 354, nebo v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou - volejte tel. č. 605 854 107.


Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Informace k zápisu dětí do ZŠ  najdete na webových stránkách Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou - www.zshodkovice.cz v sekci aktuality.


Sběrný dvůr v Pelíkovické ulici

Na základě usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020 opět zahajujeme provoz sběrného dvora v Pelíkovické ulici. Provozní doba úterý a čtvrtek 9:00 - 11:00 a 14:00 a 16:00 hodin a v sobotu 9:00 - 13:00 hodin.
Žádáme všechny občany, aby dodržovali vzájemný odstup, používali osobní ochranné pomůcky a řídili se pokyny obsluhy. Děkujeme za pochopení!


Sportovní areál za školou

Dle nařízení vlády je možný částečný provoz na venkovních sportovištích. Sportovní areál za základní školou je od 8. dubna 2020 v provozu, sportování je umožněno dvojicím sportovců nebo rodinám. Dodržujte pravidla hygieny a pokyny správců! Nutná rezervace předem u správců areálu.