Informace pro občany o úředních hodinách Městského úřadu

Od pondělí 20. dubna 2020 od 12:00 hodin bude Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou v úřední dny opět otevřen pro veřejnost. Úředními dny jsou pondělí a středa od 7:30 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 17:00 hod.
Prosíme o striktní dodržování těchto pravidel:
1. Nevstupujte bez ochranných prostředků dýchacích cest!
2. Před jednáním povinně použijte dezinfekci rukou umístěnou v dávkovačích!
3. Dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry!
Z důvodu omezování osobního kontaktu zaměstnanců se žadateli na nezbytně nutnou úroveň, bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním.
Děkujeme za pochopení!