středa 6. května 2020, 11:00 a 17:00 hodin

Informace z ordinace praktického lékaře

Ordinace MUDr. Malíka / MUDr. Laurinové bude v měsíci květnu fyzicky otevřena pouze částečně, a to:

Čas, kdy je sestra fyzicky přítomna v ordinaci je vhodný k fyzickému vyzvednutí sepsaných výpisů z dokumentace, sanitek, poukazů, lékařem vyplněných formulářů, odběrům krve žilně i ke kontrole INR dle předchozí domluvy. V jiné dny není možné z technických důvodů formuláře vyzvednout.

Chod ordinace  - telefon/ email - konzultace neurgentních stavů, popř. výjimečně v případě potřeby distanční vystavení pracovní neschopnosti lékařem zajištěno každý den od 7:30 do 11:00 hodin.

Pro akutní stavy, kdy je nutná kontrola lékařem platí zástup v Turnově.

Děkujeme občanům a pacientům za vstřícnost, trpělivost v této nelehké době, jistě to společně zvládneme vyřešit a přeji všem hodně zdraví a od června poklidný přechod  k novému lékaři a nové sestřičce.