Obnovení části školních spojů a dálkových linek

S platností od pondělí 25. května 2020 dochází v regionální autobusové dopravě k částečné obnově spojů. Obnovení (části) školních spojů (finální verze po zapracování připomínek od obcí a/nebo škol)http://www.iidol.cz/aktuality/8370:castecna-obnova-spoj-od-255-skolni-spoje.html
Obnovení (části) dálkových linek: http://www.iidol.cz/aktuality/8411:castecna-obnova-spoj-na-dalkovych-linkach-od-255.html