Program 4. ZM

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové opatření č. 3
 4. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Smlouva o převodu nemovitosti pozemek p. č. 108 v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou s ÚZSVM
 5. Rekonstrukce kotelny v Kulturním domě
  1. Cenová nabídka
 6. Zprávy o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací města - rok 2019
 7. Termíny jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou pro II. pololetí 2020
 8. Informace z rady města
 9. Diskuze
 10. Závěr