Program 5. ZM

Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou dne 9. září 2020

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Pověření RM k přijímání rozpočtových opatření

4. Rozpočtové opatření č. 4 - informace

5. Rozpočtové opatření č. 5

6. Majetkoprávní záležitosti města

7. Návrh na změnu územního plánu Záskalí
8. Prominutí penále z dluhu A. M.

9. Udělení ceny města

10. Zápis kontrolního výboru ze dne 13. 7. 2020

11. Odpadové hospodářství
12. Informace z rady města

13. Diskuze

14. Závěr