středa 30. září a pátek 2. října 2020

Volby do krajských zastupitelstev; Pozvánka do kina; Faistauerův memoriál zrušen!

Volby do krajských zastupitelstev

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin v Základní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou, ul. J. A. Komenského 467. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič je povinen dodržovat hygienická a protiepidemická opatření a uposlechnout pokynů okrskové volební komise. Telefonické spojení do okrskových volebních komisí najdete na webu města.


Pozvánka do kina

Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou zve všechny diváky na úspěšnou českou komedii ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC. Představení se uskuteční v pátek 2. října 2020 již v 18:30 hodin.


Faistauerův memoriál zrušen!

Vzhledem k aktuálním nařízením vlády a omezení počtu osob při venkovních akcích je 45. ročník Lesního běhu Faistauerův memoriál, který se měl uskutečnit v sobotu 3. října 2020, ZRUŠEN!  Děkujeme na pochopení.