středa 7. října a pátek 9. října 2020, 11:00 a 17:00 hodin

Pozvánka do kina; Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Pozvánka do kina

Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou zve všechny diváky na nový animovaný film USA KŘUPAVÍ MAZLÍČCI. Představení se uskuteční v pátek 9. října 2020 JIŽ v 17.30 hodin.


Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 11. října 2020 v čase od 10:55 do 12:25 hodin proběhne v Hodkovicích nad Mohelkou, v Jílovém a na Záskalí mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na jednotlivých stanovištích. Vše musí být řádně označeno v uzavřených (originálních) obalech, objem a množství musí odpovídat provozu běžné domácnosti. Bližší informace poskytne Oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice nad Mohelkou na tel. čísle 485 145 353 nebo přímo pracovník Severočeských komunálních služeb s. r. o. na tel. čísle 493 645 111. Více informací najdete také letácích na vývěskách nebo na webových stránkách města.