Nové obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo dne 18. listopadu 2020 dvě obecně závazné vyhlášky, které se týkají odpadů. Obě nabývají účinnosti od 1. ledna 2021.

Systémová vyhláška mimo jiné umožňuje zavedení nového odpadového systému s nádobami na tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí („TŘÍDÍME DOMA“).

Nová vyhláška o poplatku za komunální odpad přináší změnu cen za svoz nádob na směsný komunální odpad.