TŘÍDÍME DOMA - nový systém třídění odpadů

Rozvoz malých nádob na plast a papír (120 l, 240 l) byl zahájen a bude postupně probíhat v termínu 7. - 18. prosince 2020. Svozový kalendář a informační leták naleznete v nových nádobách. 
Rozvoz velkých nádob na plast a papír (1100 l) se uskuteční v průběhu prosince a nejpozději začátkem ledna
BYTOVÉ A PANELOVÉ DOMY (Podlesí, Mánesova, J. Hory) – 1 nádobu na plasty 1100 l a 1 nádobu na papír 1100 l obdrží ve většině případů vždy dohromady 2 vchody (cca 24 bytů).Tyto počty jsme upřesnili po zhodnocení prostorových možností sídliště. Během prosince obdržíte svozový kalendář na rok 2021, kde budou vyznačeny termíny svozů směsného komunálního odpadu, plastů a papíru. V tyto termíny je nutné umístit popelnici na svozovou trasu a kdo si ji bude zamykat, tak ji nesmí zapomenout odemknout.

 • Svozovým dnem pro směsný komunální odpad bude jednotně pro celé území města pátek.
 • Veřejná stanoviště budou upravena během prosince a začátku ledna (odvoz nádob na plast a papír, zrušení stanoviště J. Hory a v Koněvově ulici a s tím související přesun nádob).

 • PYTLE NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
 • PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (plasty, papír, kovové obaly, PET, Tetrapaky) – zůstávají i nadále v užívání a je možné si je vyzvednout zdarma v sídle Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.

 • ŽĎÁREK – směsný komunální odpad se od 1. ledna 2021 odkládá v zakoupených MODRÝCH PYTLÍCH s logem svozové firmy do KLECE NA NÁVSI. Tříděný odpad se odkládá do klece do nádob k tomu určených (plasty a papír), příp. v barevných pytlích na tříděný odpad (kovové obaly). Svoz odpadu zajišťují Technické služby Hodkovice a z manipulačních důvodů bude probíhat 1 x týdně. Velkoobjemový odpad do klece nepatří a je nutné si samostatně zajistit jeho odvoz na sběrný dvůr v Pelíkovické ulici.

  S případnými dotazy k novému systému „TŘÍDÍME DOMA“ se obracejte přímo na pracovníky městského úřadu:

  Ing. Dana Karmazínová – karmazinova.dana@hodkovicenm.cz, 485 145 353

  Jana Mizerová – mizerova.jana@hodkovicenm.cz, 485 145 353