Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 16. prosince 2020 od 18:00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou.
Těšíme se na Vaši účast!

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové opatření č. 7
 4. Rozpočet města na rok 2021
 5. Plán rozvoje sportu města pro období 2021-2025
 6. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Koupě pozemku p. č. 260/4 v k. ú. Pelíkovice
  2. Koupě pozemku p. č. 260/4 v k, ú. Pelíkovice
  3. Koupě pozemku p. č. 526 v k. ú. Záskalí
 7. 10. výzva k podání žádosti o dotace z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2021
  1. Poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2021
 8. Termíny jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou pro 1. pololetí 2021
 9. Informace z rady města
 10. Diskuze
 11. Závěr