Odpady - svozové kalendáře 2021

Plánovací kalendář svozu papíru (pondělí), plastů a komunálního odpadu pro adresní místa na území města od Mánesovy ulice směrem na Záskalí (mimo sídliště a bytových domů v Mánesově ul.) + Radoňovice, Jílové a Záskalí.

Plánovací kalendář svoru papíru (úterý), plastů a komunálního odpadu pro adresní místa na území města od Mánesovy ulice směrem do centra města + Boženice, Citeře, letiště.

Plánovací kalendář svozu papíru, plastů a komunálního odpadu pro sídliště Podlesí včetně DPS a bytové domy v ulicích Mánesova (včetně knihovny) a J. Hory, Technické služby Hodkovice čp. 6 a veřejná stanoviště.

Svozovým dnem pro směsný komunální odpad je plošně pro celé město pátek.