Prodloužení platnosti prázdninových jízdních řádů

V návaznosti na epidemiologická opatření rozhodl krizový štáb Libereckého kraje o prodloužení platnosti prázdninových jízdních řádů i po dni 4. ledna 2021. Platnost opatření je z technických důvodů nastavena do 6. března 2021, reálně platí do odvolání, neboť skutečný termín ukončení v nynější situaci nelze odhadnout. Z toho důvodu zatím nebudou ani přelepeny jízdní řády na zastávkách. Obecně platí, že autobusové spoje, které mají v jízdních řádech nad časy odjezdů v černém rámečku uvedeno číslo 40 nebo 43, v období po 4. lednu 2021 nepojedou. Naopak spoje, které mají v jízdních řádech nad časy odjezdů v černém rámečku číslo 50 nebo 53, pojedou i v období po 4.lednu 2021; viz přiložený letáček.