Cyklostezka Český Dub - Vlčetín (Bílá) - Hodkovice nad Mohelkou

Město Hodkovice nad Mohelkou převzalo v prosinci 2020 dokumentaci k územnímu řízení na projekt „Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub - Vlčetín (Bílá) - Hodkovice n. M., část město Hodkovice nad Mohelkou“.
Děkujeme Libereckému kraji za finanční podporu tohoto projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu 6.3 Podpora projektové přípravy.
Nyní probíhá územní řízení a následovat bude zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení.

Věřím, že se nám podaří projekt dotáhnou až do samotné realizace.

Ing. Markéta Khauerová, starostka města