Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyč.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou.

Základní škola T. G. Masaryka je příspěvkovou organizací města Hodkovice nad Mohelkou.
Sídlo na adrese J. A. Komenského 467, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.

Bližší informace o škole lze získat na webové adrese www.zshodkovice.cz

Uchazeč/uchazečka musí splňovat tyto předpoklady:

Náležitosti přihlášky:

Povinné přílohy přihlášky:

Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2021

Podání přihlášky:

Uchazeči, kteří splní výše uvedené předpoklady, budou pozváni k řízenému pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nové konkurzní řízení.

Kontaktní osoba:
Ing. Markéta Khauerová, tel. 724 180 084, khauerova.marketa@hodkovicenm.czIng. Markéta Khauerová
starostka města


Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení