Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 10. března 2021 od 17:30 hodin v městském kině, Pražská 179, Hodkovice nad Mohelkou. 

Při vstupu do sálu prosím respektujte všechna hygienická opatření. Dezinfekce a respirátory budou na místě k dispozici. 

Těšíme se na Vaši účast!

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání

 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápis

 3. Rozpočtové opatření č. 1/2021

 4. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Koupě pozemku p. č. 3087/2 – M. – RM 20. 1. 2021
   1. Vyjádření SÚ
  2. Koupě části pozemku 3088/1 a 3085/1 – D.
   1. Oddělení pozemku D.
  3. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 9180/ULB/2020

  4. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 10218/ULB/2020

  5. Smlouva o smlouvě budoucí darovací OL/380/2021 – Liberecký kraj

 5. OZV 1/2021 o poplatku za komunální odpad

 6. Kontrolní výbor – zápis č.1, zápis č. 2

 7. Zřízení osadního výboru

 8. Informace z RM

 9. Diskuse

 10. Závěr