Informativní rozbor pitné vody

V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR) nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. 


Akce trvá od 1. března do 30. května 2021 a je určena pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou. Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru.

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu. Cena je 774,- Kč s DPH (639,60 Kč bez DPH) a zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku, zaslání protokolu e-mailem.

Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz nebo volejte na zákaznickou linku 245 015 015.