Nová obecně závazná vyhláška

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo dne 10. března 2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o poplatku za komunální odpad. Vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o poplatku za komunální odpad