2021

Celoroční údržba hřbitova 2022 - 2024 

  1. Příloha č. 1 - Krycí list - hřbitov.xls
  2. Příloha č. 2 - čestné prohlášení.docx
  3. Příloha č. 3 - smlouva o dílo.docx
  4. Příloha č. 4 - místo plnění.pdf
  5. Příloha č. 5 - hrob p. Fanty.jpg
  6. Příloha č. 6 - cenová nabídka - rozočet.xlsx

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou – 2. etapa

Kulturní dům - zateplení dvoupodlažní části

Odstavná a parkovací plocha - sídliště Podlesí

Oprava autobusové zastávky u "Monroe" a části chodníku - Hodkovice nad Mohelkou

Oprava chodníku - ulice Liberecká