Sčítání 2021 - aktualizace

ČSÚ v tiskové zprávě ze dne 28. března 2021 informoval o prodloužení online fáze sčítání (https://scitani.cz/csu/scitani2021/csu-prodluzuje-online-scitani). Umožní tak sečíst se přes internet až do 11. května 2021. Sečíst se přes internet bude možné odkudkoliv až do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit listinný sčítací formulář. 

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Do 11. května 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k  současné epidemické situaci připravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v  předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Na webových stránkách Libereckého kraje byly zveřejněny v různých jazykových verzích informace o „Sčítání lidu, domů a byt“ 2021“. Veškeré verze naleznete na: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/zalezitosti-narodnostnich-mensin-a-cizincu/aktuality

Letáky vznikly za velkého přispění Center na podporu integrace cizinců, které působí v jednotlivých krajích ČR.