Změny v linkové dopravě v Libereckém kraji od 12. dubna 2021

S platností od 12. dubna jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. (Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února.) Více informací včetně přehledu po linkách naleznete zde.