Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 21. dubna 2021 od 17:30 hodin v městském kině, Pražská 179, Hodkovice nad Mohelkou. Při vstupu do sálu prosím respektujte všechna hygienická opatření. Dezinfekce a respirátory budou na místě k dispozici. Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednán
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 4. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – ELMOS Liberec s. r. o.
   1. var Výkres 1 - kNN LB - Hodkovice.pdf
   2. e - obec.pdf
   3. DPS_LB - Hodkovice.pdf
  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – SVS a. s.
 5. Žádost o změnu územního plánu
 6. OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  1. Komentář k OZV 2_2021.docx
 7. OZV 3/2021 o nočním klidu
 8. Poskytování dotací z rozpočtu města – 11. výzva
  1. Poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_na_rok_2021.doc
 9. Zápis kontrolního výboru – 4. 11. 2020
 10. Nominace na Cenu města
 11. Sdružení Český ráj – nabídka členství
  1. Vstup do sdružení Český ráj - stanovisko Naďa Burianová.docx
  2. Členské výhody.pdf
  3. Plán činnosti s náklady.pdf
  4. Mapa správná.pdf
  5. Výroční zpráva 2020.pdf
 12. Podpora Linky bezpečí, z. s.
 13. Prominutí penále z dluhu
 14. Delegace na valnou hromadu SVS a. s.
 15. Informace z RM
 16. Diskuse
 17. Závěr