Hřbitov - zvládneme třídit i tady?

Na městský hřbitov jsme nově přidali nádoby na tříděný odpad. Po prozkoumání popelnic na směsný komunál bylo zjištěno, že velkou část nádoby zaplňují plastové a jiné recyklovatelné odpady. Když už třídíme po celém městě, posuňme třídění i na hřbitově. Netřídění odpadů je i důvodem, proč na hřbitově v současné době kapacita nádob často nestačí.

Byly přidány nádoby na plasty (květináče, PET lahve, plastové misky, igelitové sáčky a tašky) a na papír (papírové obaly a tašky). Důležitá informace – HŘBITOVNÍ SVÍČKY a OBALY S VOSKEM do nádoby na plasty NEPATŘÍ! Dávejte je prosím do směsného komunálního odpadu.

NA KOMPOST u zadní brány patří pouze živé rostliny a hlína BEZ PLASTOVÝCH a UMĚLÝCH PŘÍMĚSÍ jako jsou stuhy, plastové květiny, misky, ozdoby, květináče. Rostlinný odpad se dále zpracovává na kompostárně a rozdrcené plasty znehodnocují kvalitu vzniklého kompostu. Během roku bude plocha pro odkládání rostlinných zbytků upravena a budou zde umístěny zahradní kompostéry.

STAVEBNÍ ODPAD z úprav hrobů a náhrobků je zakázáno odkládat v prostorách hřbitova (rozdrcené náhrobky, beton atd.). Domluvte se s firmou provádějící práce, aby odpad rovnou odvezla. Stavební odpady přijímají sběrné dvory Turnov-Vesecko nebo v Liberci, sběrný dvůr v Pelíkovické ulici stavební odpady nepřijímá!


Ing. Dana Karmazínová, OŽP