Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hodkovice nad Mohelkou pro školní rok 2021 -2022

1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 29. 4. 2021 – 10. 5. 2021

Na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ (ZÁPIS) 11. 5. až 13. 5. 2021

  1. do datové schránky školy (i86krfu),
  2. emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42),
  4. do BÍLÉ schránky školy (na hlavní budově u ředitelny MŠ),
  5. osobní podání: prosím předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319, kdy domluvíme přesné datum a čas podání, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

3. fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Kritéria a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách MŠ.