Informace o změnách v linkové dopravě od 1. května 2021

Koordinátor veřejné dopravy připravuje navýšení, resp. obnovení rozsahu regionální autobusové dopravy podle "základních" (= školních) jízdních řádů v návaznosti na připravované rozvolnění Vládních opatření a otevření dalších škol (tříd). Přestože t. č. není znám přesný rozsah a termín obnovení výuky dalších tříd v Libereckém kraji, bude převážná část spojů obnovena k datu od 1., resp. 3. května 2021. 
I nadále však zůstanou omezeny vybrané posilové spoje, které mají převážně charakter posílení dopravy na SŠ/VŠ. Přehled omezených spojů v linkové dopravě naleznete zde.