Návrhy jízdních řádů železniční dopravy pro období od 12. prosince 2021 do 10. prosince 2022

KORID LK spol. s r. o. upozorňuje cestující, že na webových stránkách www.iidol.cz jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 12. prosince 2021 do 10. prosince 2022. Případné náměty a připomínky zasílejte v termínu do 31. července 2021. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2022. Vaše připomínky k jízdním řádům lze zasílat prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně na adresu KORID LK spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.