Hnědě nádoby na bioodpad na hřbitově

Na hřbitov jsme přidali nově hnědé nádoby na bioodpad. Ukládají se do nich pouze rostlinné zbytky bez plastových a papírových obalů. U vchodu na hřbitov jsou přistavené nádoby na komunální odpad, plasty, papír a bioodpad. Nejbližší kontejner na sklo je nyní cca 50 m od hřbitova v Sokolské ulici. Řada občanů se s novým režimem sžila a odpady zde třídí, za to všem za město děkujeme. Najdou se samozřejmě i zarytí odpůrci, kteří nahází všechen netřídění odpad do jedné nádoby, věříme ale, že jich bude postupně ubývat.