Informace pro voliče - výzva k ověření platnosti občanského průkazu

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb., který oproti předchozímu zákonu již neumožňuje pro účel volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Krajský úřad Libereckého kraje vyzývá zejména voliče, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (např. Liberec, Turnov, Jablonec nad Nisou atd.) o vydání nového občanského průkazu. Úplné znění této výzvy najdete zde.