Zahájení školního roku 2021/2022

1. září 2021

Zahájení pro žáky 2. - 9. ročníku  proběhne v 8:00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Žáci musí budovu opustit do 9:00 hod.

 

Zahájení pro žáky prvních tříd a zákonné zástupce:

1. A – v 9:15 hod. v učebně 1. A

1. B – v 9:30 hod. v učebně 1. B

Po přivítání proběhne informativní schůzka třídních učitelek 1. tříd a zákonných zástupců žáků.