Železniční nehoda na hodkovickém nádraží v roce 1921

Nešťastné události se nevyhýbaly ani trati v Hodkovicích nad Mohelkou. Před sto lety zde havaroval vlak, ale v městské kronice je pouze stručná zmínka: „Rok 1921. Leden. Středa 26.: Následkem prý špatného postavení výhybky vyjel poslední vůz osobního vlaku z kolejí, převrátil se, přičemž bylo 12 osob zraněno.“ Abychom se dozvěděli více podrobností, nahlédněme do dobového tisku a pamětní knihy železničních stanic ČSD.


Hned druhý den po nehodě vyšly články v německy psaných denících Reichenberger Zeitung a Gablonzer Tagblatt. První z nich píše: „Předposlední vagón osobního vlaku č. 733 z Turnova, který měl podle jízdního řádu dorazit do Liberce ve 12 hodin a 47 minut odpoledne, při vjezdu na nádraží ze zatím neznámých důvodů vykolejil a převrátil se. Lokomotiva a předchozí část vlaku projely stejným místem bez nehody. Poslední vůz vykolejil pouze na jedné nápravě a nebyl poškozen. Přední nepoškozená část vlaku byla poté vypravena dále do Liberce, kam dorazila ve 2 hodiny 27 minut odpoledne. Přitom přivezla 12 zraněných cestujících, kteří byli již v Hodkovicích ošetřeni. Opakované lékařské vyšetření v Liberci ukázalo, že se jedná o mírná zranění, většinou řezné rány způsobené rozbitými okny vozu. Následuje seznam zraněných: Gustav Mandelik, obchodník z Kolína; Marie Trautmann z Růžodolu I.; Kateřina Peuker tamtéž; Františka Hozáková z Vesce; Josefina Posselt z Loučné u Hrádku n. N.; Gustav Hermann tamtéž; Marie Votavová z Přívor u Všetat; Adolf Mahler, cestovatel z Františkova; Marie Mansfeldová z Bezděčína u Mladé Boleslavi; František Drab z Chrastavy; Anna Veverková z Prahy 2 a Josef Pivoňka ze Soběšína u Kutné Hory. Někteří ze jmenovaných utrpěli řezná poranění, někteří si jen stěžovali na bolesti hlavy a neměli žádná další zranění. Ani zlomeniny se nevyskytnuly. Liberecká nemocnice převzala dva posledně jmenované – Anna Veverková utrpěla zranění na levé straně obličeje a na pravém koleni, takže byla převezena do nemocnice místní dobrovolnou záchrannou společností. Josef Pivoňka měl řeznou ránu na levém stehně.“

Reichenberger Zeitung ze dne 27. ledna 1921 (zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz)- obr. č. 1

Zatímco liberecké noviny tuto zprávu umístily až na konci třetí stránky, pro Gablonzer Tagblatt to byla hlavní zpráva na titulní stranu. Ze stručného překladu se dozvídáme, že: „Dnes v poledne [v záhlaví je datum události, tj. 26. ledna] došlo na severozápadní železniční trati k vážné nehodě. Když pražský polední vlak dorazil před půl jednou do stanice Hodkovice, krátce před vjezdem, v takzvané vykládací oblasti, vykolejil předposlední vagón a ihned se převrátil. Naštěstí vlak již při vjezdu do stanice zpomalil a díky tomu byl okamžitě zastaven. Z cestujících v převráceném vagónu bylo 18 zraněno lehce. Těžce se zranila žena z Prahy, která byla údajně krátce po operaci. Nezranění cestující museli opustit vůz bez pomoci, zraněné vyvedl z vozu vlakový personál. Lékař, který byl na místě, poskytl zraněným první lékařskou pomoc. Po telefonní komunikaci přijeli zvláštním vlakem z Liberce a Turnova další lékaři a pomocný personál. Nehoda měla za následek dvouhodinové zpoždění vlaku a všichni zranění lidé pokračovali ve vlaku do Liberce. Základní příčina vykolejení jednoho z vozů nebyla dosud objasněna, ale věří se, že spočívá ve špatné poloze výhybky.“

Gablonzer Tagblatt ze dne 27. ledna 1921 (zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz) – obr. č. 2

Pamětní kniha železničních stanic ČSD byla založena v roce 1923 podle výnosu ministerstva železnic. Přednosta stanice Josef Řehák se v úvodu vrací také k této nehodě a vysvětluje příčinu i následující dění.

Pamětní kniha železničních stanic ČSD (zdroj: http://www.badatelna.eu) – obr. č. 3

Zatím se nepodařilo nalézt více informací, např. o zmíněném soudním vyšetřování. Ale podle následujících záznamů v pamětní knize ŽS pracovali oba vyšetřovaní železničáři na svých místech i v následujících letech. Výhybkář pan Hudec byl v roce 1935 penzionován. První český přednosta pan Josef Řehák zemřel po krátké nemoci 3. března 1926.


Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
https://pratele–hodkovic.cz
rodaci@pratele-hodkovic.cz