Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná v středu 3. listopadu 2021 od 17:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou. Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. OZV – o místní poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad

4. Návrh rozpočtu 2022

5. Rozpočtové opatření č. 6/2021

6. Rozpočtové opatření č. 7/2021


7. Majetkoprávní záležitosti města

7. a) koupě pozemku p. č. 131/1 v k.ú. Radoňovice

7. a) 1. Žádost

7. a) 2. Adresný záměr 

7. a) 3. Usnesení 4. ZM/2021


7. b) koupě pozemku p. č. 131/2 v k. ú. Radoňovice

7. b) 1. Žádost

7. b) 2. Adresný záměr

7. b) 3. Usnesení 4. ZM/2021


8. Rozdělení výnosu daně z hazardních her

9. Podání žádostí o dotace

10.  Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Hodkovice nad Mohelkou

11.  Návrh na poskytnutí mimořádné odměny

11 a, b) Důvodová zpráva pro ZM odměny 2021

11 c) Mimořádná odměna 2021

12.  Informace z RM

13. Diskuse