Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

Vlastníci nemovitých věcí, kteří jsou poplatníky daně z nemovitých věcí v níže uvedených katastrálních územích, mají povinnost nahlásit změny příslušnému správci daně nejpozději do 31. ledna 2022, pokud u nich došlo revizí katastrálních území nebo obnovou katastrálního operátu ke změnám v katastru nemovitostí do 31. prosince 2021. Více informací v přílohách:

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře změna katastrálního operátu