Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 15. prosince 2021 do 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka

Program: 

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. OZV – o místní poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad
 4. Dílčí přezkum hospodaření za rok 2021
  1. 4.1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
  2. 4.2. KÚ - odbor kontroly - 8.11.2021.docx
 5. Úvěrová smlouva na vozidlo DPS
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2021
 7. Návrh rozpočtu 2022
 8. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Bezúplatný převod pozemek p. č. 688 Záskalí od ÚZSVM
   1. 8.1.1. průvodní dopis převod pozemku p.č. 688.pdf
   2. 8.1.2. smlouva o bazúplatném převodu p.č.688 Záskalí.docx
   3. 8.1.3. doložka.docx
  2. Směna pozemků Podlesí 544 – Město Hodkovice nad Mohelkou x REKA PLUS
   1. 8.2.1. 012021 Směnná smlouva Podlesí 544.rtf
   2. 8.2.2. GP Podlesí 544 _změna obvodu bud..pdf
  3. Zřízení věcného břemene - p. č 646, v k. ú. Záskalí
   1. 8.3.1. Sobs VB Hodkovice n.M.docx
   2. 8.3.2. ebremena Hodkovice nad Mohelkou.pdf
  4. Koupě části pozemku p. č. 687 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
   1. 8.4.1. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Hodkovicích n. M.pdf
   2. 8.4.2. situace 1.pdf
   3. 8.4.3. situace 2.pdf
   4. 8.4.4. Usn. RM 19.21.doc
  5. Koupě pozemku p. č. 2, 3, 15/1 a část č. 12 v k.ú. Záskalí
   1. 8.5.1. prodej p. č. 2, 3, 15_1 a část č. 12 v k. ú. Záskalí - M. J..pdf
   2. 8.5.2. Stanovisko SÚ.pdf
 9. Návrh na pořízení změny územního plánu
  1. 9.2. karta_návrhu_66.doc
  2. 9.3. Návrh usnesení Z.M. návrh 66.doc
  3. 9 4 sdělení o zamítnutí návrhu 66
 10. Smlouva o smlouvě budoucí CETIN - ul. Sametová
  1. 10.1.  mesto hodkovice n m zadost projednani navrhu smlouvy A
  2. 10.2. 11010-102468_SoSB_Hodkovice nad Mohelkou_HODK18_návrh.pdf
  3. 10.3. 11010-102468_C.2.1_katastrální situační výkres.pdf
  4. 10.4. 11010-102468_C.2.2_katastrální situační výkres.pdf
  5. 10.5. 11010-102468_C.3.1_koordinační situační výkres.pdf
  6. 10.6. 11010-102468_C.3.2_koordinační situační výkres.pdf
 11. Smlouva o smlouvě budoucí CETIN - Podlesí
  1. 11.1. znalecký posudek.pdf
  2. 11.2. Průvodní dopis - CETIN Podlesí.docx
  3. 11.3. SoSB_Hodkovice nad Mohelkou_revPR_verze I_07122021.doc
  4. 11.4. SoSB_Město Hodkovice nad Mohelkou_revPR_verze II_07122021.docx
  5. 11.5, 11010-097660_C.3_koordinační situační výkres_08_2021.pdf
 12. Zapojení PO a PFO do obecního odpadového hospodářství – nový ceník
 13. 12. výzva podání žádosti do dotačního fondu města
  1. 13.1. materiál do RM - Dotační fond.msg
  2. 13.2. 12. výzva k podání žádostí o dotaci.docx
  3. 13.3. poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_na_rok_2022.doc
 14. Kanalizační přípojka ZŠ Hodkovice
  1. 14.1. MestoHodkovice_dohoda_přípojka.pdf
  2. 14.2. 28_MestoHodkovice_vyjadreni.pdf
  3. 14.3. MestoHodkovice_Dohoda_smlouva.doc
  4. 14.4. KAT_SIT _cp467.pdf
  5. 14.5. C_3_3_KOO_SIT_8.pdf
 15. Termíny jednání 1. pololetí 2022
 16. Informace z RM
 17. Diskuse