Dětský klub

Od prosince roku 2021 je v prostorách městské knihovny nově otevřený "Dětský klub"!

Z výsledků dotazníkového šetření mezi rodinami z roku 2019 vyplynula potřeba zázemí pro děti ve věkové skupině 12+. Pro nás to byl jasný signál a díky finanční podpoře z národního dotačního titulu "Obec přátelská rodině a seniorům 2021" bylo možné vybavit dětský klub v městské knihovně. Pro děti je volně přístupný (i neregistrovaným čtenářům) v rámci půjčovní doby knihovny. K dispozici jsou dva počítače s připojením na internet a pohodlné zázemí. Vyzkoušet klub můžete pondělky, středy a čtvrtky!

 

V průběhu roku 2022 dále plánujeme prostor zútulňovat a doplnit i pravidelný program pro uvedenou věkovou skupinu.