Úhrada poplatků za komunální odpad v roce 2022

Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad jsou:

- při pololetní platbě je termín do 31. března 2022 a do 30. září.2022

- při jednorázové platbě za celý rok je termín do 31. května 2022


Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je podle přiloženého ceníku a možnost úhrady je:


UPOZORNĚNÍ K VÝVOZU NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD


Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 6/2021

Svozové kalendáře