Úhrada poplatku za psa v roce 2022

Termín pro platbu poplatku za psa je do 31. března 2022 a možnost úhrady je:

- hotově do pokladny MěÚ

- platební kartou na pokladně

- bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v. s. 1341

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ

V souvislosti s platností zákona č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích, upozorňujeme občany na dvě zásadní změny u místního poplatku ze psů:

1. Poplatníci u místního poplatku ze psů, kteří dosáhli věku 65 let, mají nárok na nižší poplatek za psa bez ohledu na to, zda pobírají starobní důchod.

2. Poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území Města Hodkovice nad Mohelkou, ale i osoba s ohlášeným místem pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, s azylem nebo dočasnou ochranou cizinců.


Povinnosti držitele psa

Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 3/2019, o místním poplatku z psů

Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 2/2011, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství