12. výzva k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou na svém zasedání dne 15. prosince 2021 usnesením č. 95/21 schválilo pravidla Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2022. Město Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje 12. výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města. Zájemci o dotaci mohou předkládat své žádosti /varianta a), varianta b)v termínu od 19. ledna 2022 do  4. února 2022 do 13:00 hodin, a to písemně buď poštou nebo osobně na podatelně MěÚ Hodkovice nad Mohelkou v zalepené obálce s označením DOTACE 2022 a s uvedenou adresou žadatele.