Upozornění pro živnostníky (vlastníky barevných živnostenských listů)

Ke dni 1. července 2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona, v rámci které byly všechny původní volné živnosti spojeny v jednu živnost s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Od tohoto dne byly barevné živnostenské listy nahrazeny Výpisem ze živnostenského rejstříku a u všech podnikatelů, kteří měli volné živnosti, byla při návštěvě živnostenského úřadu provedena takzvaná „transformace“, tedy úprava živnosti na znění, odpovídající živnostenského zákonu. V současné době je však v obvodu libereckého živnostenského úřadu stále evidováno cca 6 500 podnikatelů, u nichž dosud nebyla tato změna provedena. V mnoha případech se jedná o osoby, které svoje podnikání ukončily již před delší dobou a někteří se dokonce domnívají, že jejich živnostenské oprávnění již zaniklo. 

Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1. července 2008 barevný živnostenský list a nebyl poté nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili na přepážkové pracoviště Nového Magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec, k projednání jejich podnikání a uvedení do souladu se současným zněním zákona, případně k podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Žádost o zrušení oprávnění lze zaslat i písemně na adresu Magistrátu Liberec.

Totéž se týká i společností, a to i společností v likvidaci, kterým bylo živnostenské oprávnění vydáno před 1. červencem 2008 a nebylo ztransformováno. K jednání se pak na živnostenský úřad musí dostavit osoba oprávněná za společnost jednat. 

V případě, že si kdokoliv není jistý, zda ještě platí jeho živnostenské oprávnění, případně, zda již bylo uvedeno do souladu se zněním zákona, je možno zavolat na telefonní čísla 485 244 848, 485 244 858, 485 244 856 nebo 485 244 845. Informaci o evidenci v živnostenském rejstříku lze také zjistit na webových stránkách www.rzp.cz.