Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 9. března 2022 v 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou. 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka 

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Smlouva o dílo – „HnM - kanalizace a ČOV“
  1. Rozhodnutí o výběru-Hodkovice Jílové.doc
  2. Smlouva_HnM kanalizace a ČOV final k podpisu.pdf
 4. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Koupě pozemku p. č. 1477 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
   1. žádost o převod pozemku anonym
   2. mapa.pdf
   3. vlastnictví.pdf
  2. Koupě pozemku p. č. 216,218 a část pozemku p .č. 217 v k. ú. Hodkovice n. M. – SVS, a. s.
   1. 4 2 1 LV 1 Záskalí
  3. Přeložka ČEZ - ev. č. 16
   1. Zpráva k realizaci přeložky
   2. SoSB přeložka ČEZ č ev 16
 5. Finanční pomoc Ukrajině - bude přidáno do programu
  1. Důvodová zpráva ZM finanční pomoc Ukrajině
  2. Černovická oblast.jfif
  3. Vinnycká oblast.jfif
  4. bankovní spojení.jpg
  5. žádost nemocnice Černovice.docx
  6. Заява-Прохання.jpg
  7. Чехія Заява-Прохання.doc
 6. Informace z RM
 7. Diskuse
 8. Závěr