Pozvánka na 1. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná v pondělí 16. května 2022 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.
Těším se na Vaši účast.


Ing. Markéta Khauerová
starostka města


Pozvánka

Program: 

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pozemky p. č. 2877 a p. č. 3184, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
  1. 3 1 LB Hodkovice C1 1
  2. 3 2 LB Hodkovice C1 2
  3. 3 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA
  4. 3 4 VB 01 město Hodkovice nad Mohelkou návrh
  5. 3 5 výpočet dle e břemen město Hodkovice nad Mohelkou
  6. 3 6 mapy
 4. Diskuze
 5. Závěr