Pozvánka na 2. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná v pondělí 18. července 2022 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou. 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka

Program: 

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. OZV – noční klid
    1. Žádost Š K anonym
  4. Diskuze
  5. Závěr