Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 7. září 2022 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou

Pozvánka

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Informace o činnosti PČR v Hodkovicích nad Mohelkou

4. Rozpočtové opatření č. 3/2022

5. Střednědobý výhled rozpočtu města

6. Majetkoprávní záležitosti města

 1. 6 1 1 Žádost p č 486 1,Záskalí A
  1. 6.1.2. mapa + vlastnictví.pdf
 2. 6 2 1 žádost SVS A
  1. 6 2 2 Znalecký posudek
  2. 6.2.3. LV 1 Záskalí.png
  3. 6.2.4. foto.pdf
 3. 6.3. Spolek zahrádkářů Hodkovice - prodej pozemků.pdf
 4. 6.4.1. Smlouva o zřízení služebnosti IS _IO_nové stavby (003)Lesní.docx
  1. 6.4.2. C_2_KAT_SIT.pdf
 5. 6.5.1. SoSB - přeložka ČEZ č. ev. 16.pdf
  1. 6.5.2. image002.png
  2. 6.5.3. image003.png

7. Návrh na způsob oceňování věcných břemen – SVS, a. s.

8. Žádost o změnu územního plánu – K.

9. Žádost o změnu územního plánu – PRODECA s.r.o.

10.  Žádost o změnu územního plánu – p. K.

11.  Územní plán – revize zamítnutých návrhů

12.  Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV Jílové

13.  Nákup plošiny TS Hodkovice

 1. 13.1. Teleskopická plošina 60M.pdf
 2. 13.2. Teleskopická plošina.pdf

14.  Informace z RM

15.  Diskuse

16.  Závěr