Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

Rada města Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ  na funkci ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou.