Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 17:00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou.Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva města
  4. Majetkoprávní záležitosti města - účast města v dražbě
  5. Diskuze
  6. Závěr